Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA

Beskrivning

Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år.

Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser och sysselsättning.

Vi söker nu en enhetschef till Enheten för stöd och inkludering. Enheten består av följande verksamheter; Tellus stödboende för barn och unga 16–20 år, på stödboendet får den unge under trygga former möjlighet att träna och förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. Mottagande av nyanlända, här ingår bostöd och handledning i den egna bostaden samt samverkan med civilsamhälle, arbetet är inriktat på att skapa goda grunder för integration. Avdelningens reception och administration.

Arbetsuppgifter

Enhetschefen har verksamhets-, personal och budgetansvar, samt arbetsmiljöansvar för enheten.   Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och åtta andra enhetschefer.    

Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare.  Vi erbjuder Dig en arbetsplats med god stämning och stark samhörighet, samt kompetenta och ambitiösa medarbetare och kollegor.

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.  

Kvalifikationer

Du är socionom, beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av arbete och/eller gedigen kunskap om arbete inom socialtjänsten. Du har också god kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen utrikesfödda.  Erfarenhet av intresse är om du arbetat med boendeverksamhet och integrationsinsatser, men även ansvar för administrativa delar. Chefserfarenhet inom offentlig förvaltning är meriterande.

Vi söker dig som är trygg och stabil i ditt ledarskap. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet och genom att lyssna och kommunicera en helhetsbild, skapar du förutsättningar för medarbetare att själva hitta lösningarna. Du har förmåga att arbeta både på egen hand men också bidra till samarbeten där det skapar mervärde. Som enhetschef hos oss är det viktigt att du arbetar mot mål och har förmåga att ändra riktning om situationen kräver det.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer
Kontakt
  • Jessica Granbom, 054-5405100
Facklig företrädare
  • SSR Ordf Sara Nicander, 054-5404946
  • Vision ordf Katarina Carlsson, 054-5404757
  • Kommunal vård och omsorg, 054-5404754/054-5404759
Publicerat 2023-03-27
Sista ansökningsdag 2023-04-14

Tillbaka till lediga jobb