Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare samt yrkeshögskola. Totalt studerar cirka 7 000 elever hos oss.  Verksamheten är uppdelad på fyra avdelningar; Vuxenutbildning i Karlstad samt tre gymnasieskolor; Sundsta-Älvkullegymnasiet, Nobelgymnasiet, och Tingvallagymnasiet.

Varje skola leds av en gymnasie/vuxenutbildningschef som också är chef för skolans rektorer. Förutom skolorna finns övergripande administrativt stöd inom ekonomi-, personal- planerings- och utvecklingsområdet. 

Vuxenutbildning i Karlstad inkluderar Yrkeshögskola, TE4, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkes-, lärlings- och kombinationsutbildningar. Vuxenutbildning i Karlstad ska utgöra en bas för nationell och regional kompetensförsörjning till arbetslivet.

Beskrivning

Som Rektor på Karlstads teknikcenter (KTC) ingår du i Vuxenutbildning i Karlstads skolledning tillsammans med vuxenutbildningschef och övriga skolledare. Tillsammans leder vi och utvecklar verksamheten, där vårt främsta syfte är att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vårt övergripande mål är att de studerande ska nå goda resultat och att de känner glädje och stolthet under sin tid hos oss. Du ser värdegrundsuppdraget som viktigt för att nå framgång. Du är medveten om att du är en förebild och ett varumärke för skolan, förvaltningen och kommunen. Din uppgift är att leda och utveckla valda delar av våra utbildningar. Vuxenutbildning i Karlstad blev en egen avdelning vid årsskiftet och därför pågår nu ett utvecklingsarbete där vi bland annat ser över fördelning av arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifter

Som Rektor på KTC leder du utvecklingsarbetet och kvalitetsuppföljning för verksamheterna samt har mycket kontakt med utbildningarnas branscher och företag. Du ansvarar även för att ansöka och hantera de statsbidrag som finansierar stor del av verksamheten. Rektorsarbetet på KTC skiljer sig relativt mycket från stor del av andra rektorsuppdrag då den utåtriktade delen mot branscher och företag är avgörande för utbildningarnas kvalitet.

Du leder cirka 25 medarbetare som i högsta grad medverkar till att utbildningarna håller så hög kvalitet.

Utifrån kompetensförsörjningsbehoven i Karlstadsregionen och Värmland arbetar du för att nya yrkesutbildningar​, både på YH- och yrkesvux-nivå skapas tillsammans med branscher och företagare. Målet med de utbildningsinsatser som erbjuds inom Vuxenutbildning i Karlstad är att de studerande ska nå egen försörjning genom anställningsbarhet och då bidra till att minska brister inom kompetensförsörjningen. För att målet ska nås är en tydlig koppling mellan utbildningsinsatserna och arbetsgivarnas behov central. I rollen ingår även vissa administrativa delar.

Du bidrar till att vår Kompetensförsörjningsgrupp vidgar sitt område och fortsätter sitt utvecklingsarbete. Du bidrar till att synliggöra avdelningens utbildningar både internt och externt samt vårt nätverksbyggande för samverkan och utveckling nationellt, regionalt och kommunalt.​​ Du bidrar till att vår verksamhet är fortsatt relevant och aktuell genom omvärlds- och framtidsspaning.​

Kvalifikationer

Vi söker dig som är har en akademisk utbildning inom ett område som bedöms vara relevant för tjänsten. Du ska ha yrkeserfarenhet av att leda andra och ha god förmåga att strukturera, planera och prioritera samt göra avvägningar utifrån vad som behöver göras. Du kan snabbt ställa om och är flexibel. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet från verksamhet inom utbildning för vuxna.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Du ska vara intresserad av att utveckla verksamheter, ha bra känsla för service och bemötande samt ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska ha en god IT-vana då vi använder ett flertal olika IT-system.

Du är relationsskapande och har lätt för att knyta nya kontakter och skapa nätverk. Rollen ställer höga krav på förmågan att samverka och driva utvecklingen inom ditt ansvarsområde framåt. Lyhördhet är också en viktig egenskap för tjänsten, liksom förmågan att omvandla behov till konkreta förslag på utbildning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer
Kontakt
  • Steve Norman, vuxenutbildningschef, 054-5401460,(semestertill21/3)
  • Marcus Blomqvist, TF rektor, 054-5408283
Publicerat 2023-03-17
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb