Att jobba som fritidsledare innebär att erbjuda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid för karlstadsborna. Inom Öppen fritidsverksamhet och på Kronoteket arbetar vi med flera olika målgrupper. De flesta verksamheter har barn och/eller unga som målgrupp, men det finns också verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning samt till seniorer. 

Vill du jobba extra som fritidsledare ser vi gärna att du har, eller har påbörjat, en eftergymnasial utbildning med inriktning pedagogik, barn och unga, kultur- eller fritidsaktiviteter, ledarskap eller utbildning som på annat sätt handlar om bemötande. 

Du behöver också visa utdrag ur belastningsregistret.

Urval sker löpande utefter verksamhetens behov.

Välkommen med din ansökan!

分享链接到:


登录并表达申请意向

返回职位空缺页面